דיני תאגידים שיעור 4 ליטל יוחפז

שיעור 4 – 12.03.2014 המשך יזמות יזמות היא סיטואציה שהחב' טרם הוקמה, ואנו מעוניינים לעשות פעולות בשמה. מהן המשמעויות המשפטיות של פעולות אלה? ס'12–   אישור פעולה 12.  (א) חברה רשאית לאשר פעולה של יזם שנעשתה בשמה או במקומה לפני התאגדותה. (ב)  אישור בדיעבד כמוהו כהרשאה מלכתחילה, ובלבד שלא תיפגע זכות שרכש אדם אחר (בסימן זה – צד  [ קראו עוד ]

דיני תאגידים שיעור 3 ליטל יוחפז

שיעור 3 – 05.03.2014 המשך דיני הרמת מסך   בקונצרן חברות ניתן לעשות הרמת מסך, אולם יש להדגיש שבפסיקה יש מבחנים לבדיקת עצמאותה של חב' הבת ביחס לחב' האם (כפי שהיה בפס"ד פולגת (בגד עור) נגד ערו – היו מעוניינים להגיע לכספי חב' האם פולגת, אך נקבע שחב' בגד-עור פעלה באופן עצמאי ולא ניתן להרים  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים