דיני תאגידים שיעור 6 ליטל יוחפז

שיעור 6 – 26.03.2014 המשך מוסדות החברה – האורגנים דירקטוריון החברה מי ממנה את הדירקטוריון? האסיפה הכללית, הבעלים של החב'. ס'92(א) – סמכויות הדירקטוריון – הדיר' הוא גוף מפקח ולא גוף מבצע. בעקבות עקרון הממשל התאגידי אחריות הדיר' גדלה. סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו 92.    (א) הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים