שיעור 6 – עו"ד נאוה קורמן

שיעור 6 פס"ד שלשבסקי – צמח השכיר חנות לגב' שלשבסקי ונקבע ביניהם חוזה בו הוסכם גם על פיצוי מוסכם במקרה וגב' שלשבסקי תעשה שינויים במושכר. ע"ב סעיף הפיצוי המוסכם, נתנה גב' שלשבסקי שטר לצמח. השכירות הסתיימה וצמח החליט שכן נעשה שינויים במושכר ותבע את גב' שלשבסקי מכח השטר. ביהמ"ש קבע שסכום הפיצוי מופרז והפחית אותו.  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים