שיעור 5 – עו"ד נאוה קורמן

שיעור 5 <המשך פגם בחתימה> סעיף 23 – חתימה מזוייפת על שטר או חתימה שנעשתה בשם אדם ללא הרשאתו – זו טענת הגנה מעולה וגוברת על אוחז כשורה. דוגמאות: אם החתימה של א זויפה והשטר הועבר לב ואחר כך גם לג. ג לא יכול לתבוע את א' גם אם הוא אוחז כשורה. א חותם ומעביר  [ קראו עוד ]

שיעור 4 – עו"ד נאוה קורמן

שיעור 4 סעיף 32 – היסב על תנאי – ניתן לרשום מאחור "לנאווה בתנאי שיתקיים…". הסעיף אומר שהנסב יכול לפרוע את השטר גם בלי לקיים את התנאי. התובעים מכח השטר אוחז סעיף 1 – הגדרת אוחז – אוחז יכול להיות נפרע, נסב או מוכ"ז. הגדרת האוחז כוללת שני תנאים: החזקה בשטר – פיזית החיוב בשטר  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים