שיעור 2- מר שלומי לחנה

הסביבה השיווקית: כל אותם שחקנים וכוחות שפועלים בשוק ומאוד משפיעים על יכולת החברה לנהל ביעילות את קשריה עם לקוחות-מטרה. הסביבה השיווקית נחלקת ל 2: מיקרו סביבה מאקרו סביבה מיקרו סביבה: השחקנים בסביבתה הקרובה של החברה המשפיעים על יכולתה לייצר, למכור, להרוויח. להלן פירוט מקרי הסביבה: סביבת המיקרו: פנים הארגון: זה למעשה הפירמה עצמה. הנהלת החברה,  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים