שיעור 2 – רו"ח יוסי גולן

שיעור 2   דוגמה לחכירה מימונית מחכיר רכש נכס בעלות 140,000 ₪. במקביל לרכישה התקשר בהסכם חכירה לגביו. בהסכם החכירה נקבע כי הנכס יוחכר לתקופה של 10 שנים תמורת 10 תשלומים שנתיים שווים בסך 18,000 ₪ כל אחד המשולמים בתום כל שנה. הריבית הגלומה בעסקה 4.85%.   השקעה גולמית- 18,000*10=180,000 כל התשלומים שמקבלים לא מהוונים.  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים