שיעור 4 – רו"ח יוסי בן אלטבט

ביקורת מלאי בפן החשבונאי 2-IAS הוא זה שמטפל במלאי. אולם בביקורת תקן 83 הוא הרלוונטי לביקורת המלאי ועוד מקורות שיפורטו בהמשך השיעור. כאשר סעיף המלאי הוא מהותי בקרב המבוקר, מלאי הוא סעיף מורכב מבחינת הביקורת. לדוגמא: חברה יצרנית או תעשייתית.   בעיות מרכזיות בחישוב המלאי ובביקורת שלו הערכת שווי המלאי – יש קושי בהערכת שווי  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים