שעורים 10 ו-11 – רו"ח אריק בן ישי

ס'2 (8) – הכנסות מחקלאות הכנסות מגידולים חקלאיים, משימוש בתוצרת, שימוש ביבולי קרקע… בפס"ד אגודת ידידי האוניברסיטה דובר על קרקע חקלאית ß מדובר בפס"ד תקדימי, כי אחריו הסעיף הנ"ל כבר לא היה רלוונטי – משום שכל הכנסה של ס'2(8) נכנסת גם לס'2(1), לכן פחות משתמשים בסעיף הנ"ל. ההכנסה מס'2(8) היא אקטיבית, ולכן תמוסה ע"פ ס'2(1).  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים