שיעור 6 – רו"ח ציפי יוסף

אתם/ן מוזמנים/ות לקרוא את סיכום שעור מספר 6 בקורס "מיסים ב'" מתאריך 20/04/2015" לצפייה בסיכום השעור לחצו כאן:שיעור 6 – מיסים ב – רוח ציפי יוסף

שייך לנושאים: מיסים ב', רו"ח ציפי יוסף

שיעור 5 – רו"ח ציפי יוסף

אתם/ן מוזמנים/ות לקרוא את סיכום שעור מספר 5 בקורס "מיסים ב'" מתאריך 13/04/2015 לצפייה בסיכום השעור לחצו כאן: שיעור 5- רוח ציפי יוסף – מיסים ב

שייך לנושאים: מיסים ב', רו"ח ציפי יוסף

שיעור 4 – רו"ח ציפי יוסף

שיעור 4 דוגמא לגביי שותפות: בשותפות שותפים א' (60%), ב' (35%) ו- ג' (5%). להלן נתונים לגביי הוצ'/הכנסות השותפות: הערות הכנסות שותפות 1,000,000 ש"ח הוצאות: הוצאות כלליות (100,000) ש"ח ביטוח חיים ל-א' לטובת השותפות (10,000) ש"ח לא מותר בניכוי ביטוח חיים ל- ב' לטובת ב' (10,000) ש"ח הוצאה לשותפות והכנסה לב' משכורת ל-א' (20,000) ש"ח  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: מיסים ב', רו"ח ציפי יוסף

שעור 6 – רו"ח אבישי ברדוגו

מיסוי הכנסות CFC – בעל שליטה- סעיף 75ב(ב)(1) "בעל שליטה בחברה נשלטת זרה שיש לה רווחים שלא שולמו, יראו אותו כאילו קיבל כדיבידנד את חלקו היחסי באותם רווחים". להלן הגדרות של הסעיף: סעיף 75ב(א)(3)- בעל שליטה "תושב ישראל המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר, ב-10% לפחות באחד מאמצעי השליטה בחבר בני אדם".  [ קראו עוד ]

שעור 5 – רו"ח אבישי ברדוגו

דוגמא א': חברה זרה- חברה עסקית הכנסותיה הכוללים: הכנסות עסקיות- 450 הכנסות פאסיביות- 550 סיווג חברות בנות: פרשנות ראשונה- מכיוון שמרבית הכנסותיה הכוללים של החברה העסקית הם פאסיביים, כל החברות בנות תחשבנה כ- CFC (לרבות חברות ג' ו- ד'). פרשנות שנייה- רק חברות א' ו- ב' תחשבנה כ- CFC. אין ביכולת הכלל של החברה העסקית  [ קראו עוד ]

שעור 4 – רו"ח אבישי ברדוגו

סעיף 75ב- חברה נשלטת זרה (חנ"ז) רקע סעיף 75ב חוקק במסגרת תיקון 132 לפקודה החל מה- 1.1.2003 בעקבות המעבר למיסוי פרסונאלי. סעיף זה הינו סעיף אנטי תכנוני שנועד למנוע הסבה של הכנסות לחברות זרות בכדי למנוע או לדחות תשלום מס בישראל. כאשר חברה זרה מפיקה הכנסות בחו"ל מרווחי הון, ריבית, שכ"ד וכו', היא למעשה ממוסה,  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים