שיעור 7 – רו"ח ציפי יוסף

אתם/ן מוזמנים/ות לקרוא את סיכום שעור מספר 7 בקורס "מיסים ב'" מתאריך 27/04/2015 לצפייה בסיכום השעור לחצו כאן:מיסים ב – שיעור 7 – רוח ציפי יוסף

שייך לנושאים: מיסים ב', רו"ח ציפי יוסף

שעור 7 – רו"ח אבישי ברדוגו

סעיף 5(5)- חברת משלח יד זרה (חמי"ז) מטרת הסעיף סעיף 5(5) נחקק במסגרת תיקון 132 לפקודה שמטרתו למנוע תכנון מס בעקבות המעבר למיסוי פרסונאלי. הסעיף מתייחס לבעלי מקצועות חופשים שיכולים להקים חברה במדינה זרה ואת כל השירותים שהם נותנים בחו"ל, לבצע באמצעות אותה חברה זרה. ההבדל העיקרי בין 75ב(ב) לסעיף זה הינו שבסעיף 75ב(ב) רואים  [ קראו עוד ]

שעור 6 – רו"ח אבישי ברדוגו

מיסוי הכנסות CFC – בעל שליטה- סעיף 75ב(ב)(1) "בעל שליטה בחברה נשלטת זרה שיש לה רווחים שלא שולמו, יראו אותו כאילו קיבל כדיבידנד את חלקו היחסי באותם רווחים". להלן הגדרות של הסעיף: סעיף 75ב(א)(3)- בעל שליטה "תושב ישראל המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר, ב-10% לפחות באחד מאמצעי השליטה בחבר בני אדם".  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים