שיעור 8 – רו"ח שרון זכות

שיעור 8   דיבידנד מכיוון שכל בעל מניות בחברה מחזיק במניות בחברה, הוא זכאי לכסף מהחברה. הכוונה בדיבידנד היא לחלוקת רווחות, כלומר הדרך של בעל המניות להיפגש על הרווחים של החברה שבה הוא מחזיק. דיבידנד נקבע כשיעור מסוים מהמניות הרגילות בלבד. לדוגמה אם נקבע דיבידנד של 10%, הכוונה היא שהמניות הרגילות יקבלו 10%. סך הכסף  [ קראו עוד ]

שעור 7 – רו"ח יוסי בן אלטבט

ביקורת הון, קרנות, עודפים ודיבידנדים   בסעיפים הללו אין הרבה שינויים למעשה. זה נכון שניתן להנפיק הון מניות וכדומה, אך עדיין בהשוואה לסעיפים אחרים (מלאי נניח) התנועות הן דלילות. לכן, מלאכת הביקורת על נושאים אלו תהא קלה יותר. באשר לקרנות, מקורן בכללי החשבונאות, ולכן נבדוק את הקרנות על-פיהם. הון מניות ודיבידנדים הם נושאים שהם בעיקרם  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים