תרגול 3 – רו"ח דניאל יעקובזון

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח דניאל יעקובזון בקורס בעיות מדידה ב' שנערך בתאריך 25.04.2017, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: יונתן דקלו  

תרגול 2 – רו"ח דניאל יעקובזון

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח דניאל יעקובזון בקורס בעיות מדידה ב' שנערך בתאריך 18.04.2017, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: יונתן דקלו  

תרגול 1 – רו"ח דניאל יעקובזון

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח דניאל יעקובזון בקורס בעיות מדידה ב' שנערך בתאריך 04.04.2017, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: יונתן דקלו  

צילום שעורים 3+4 – רו"ח יוסי גולן

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשעור של רו"ח יוסי גולן בקורס בעיות מדידה ב' שנערך בתאריך 28.03.2017, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: יונתן דקלו  

צילום שעורים 1+2 – רו"ח יוסי גולן

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשעור של רו"ח יוסי גולן בקורס בעיות מדידה ב' שנערך בתאריך 21.03.2017, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: יונתן דקלו  

תרגול 3 – רו"ח דניאל יעקובזון

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח דניאל יעקובזון בקורס בעיות מדידה ב' שנערך בתאריך 23.03.2016, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: אלון סולוביי  

תרגול 2 – רו"ח דניאל יעקובזון

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח דניאל יעקובזון בקורס בעיות מדידה ב' שנערך בתאריך 16.03.2016, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: אלון סולוביי  

שיעור 6 – רו"ח גיא זכריה

שיעור 6 – 17/11/2013 כאשר עלויות ישירות ראשוניות אצל המחכיר מתהוות בחכירה פיננסית ישירה הרי הן נכללות במדידה לראשונה של החייבים בגין החכירה המימונית ומקטינות את סכום ההכנסה שמוכר לאורך תקופת החכירה. שיעור הריבית הגלום בחכירה מביא בחשבון את קיומן של עלויות תוספתיות ועל כן אין צורך להוסיף אותן באופן נפרד. כאשר העלויות הישירות מתהוות  [ קראו עוד ]

שיעור 5 – רו"ח גיא זכריה

שיעור 5 – 10/11/13 דוגמה: ב-01/01/10 נחתם הסכם חכירה לפיו החוכר ישלם 7 תשלומים בסוף כל שנה החל מיום 31/12/10 בסך 12,000 ₪ כל אחד. הריבית הגלומה בחכירה – 9% וידועה גם לחוכר. אורך החיים של הנכס ביום החכירה הינו 8 שנים. (תקופת החכירה היא 7 שנים). נדרש- סיווג החכירה. רישום פקודות יומן משנת 2010.  [ קראו עוד ]

שיעור 4 – רו"ח גיא זכריה

שיעור 4 – 03/11/13 חכירות – IAS-17 חכירה – הסכם לפיו מעביר המחכיר לחוכר בתמורה לתשלום או סדרת תשלומים את הזכות לשימוש בנכס לתקופת זמן מוסכמת שנקבעה מראש. תקופת החכירה – התקופה שאינה ניתנת לביטול שלגביה החוכר סיכם חוזית יחד עם תקופות נוספות שלגביהן יש לחוכר אופציה להמשך חכירת הנכס, כאשר במועד ההתקשרות בחכירה סביר  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים