שיעור מספר 1 – רו"ח מיטל קמושביץ

אתם/ן מוזמנים/ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 1 בקורס "בעיות מדידה ב'" מתאריך 11/3/18. לקריאת הסיכום לחצו כאן

שיעור 1 – רו"ח יוסי גולן

שיעור 1 חכירה תקנים רלוונטיים- IAS 17 המחודש, FAS 13 האמריקאי (לצורך המבחנים הכמותיים). חכירה- הסכם לפיו מעביר המחכיר לחוכר בתמורה לתשלום או סדרת תשלומים את הזכות לשימוש בנכס לתקופת זמן מוסכמת שנקבעה מראש.   מחכיר- אדם שיש לו נכס מסוים, והוא לכאורה משכיר אותו לתקופת זמן מסוימת. חוכר- האדם שמשתמש בנכס עצמו ולכאורה שוכר  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים