שיעור 9 – עו"ד מירב מלצמן

18.12.12 המשך שאילתות: כאשר רוצים קריטריון במילים, כלומר שיופיעו כל אותם מילים תחת שדה מסוים,  למשל –Owner  או  Marketing manger נעדיף להעתיק את המילה כפי שהיא בטבלה עצמה, על מנת למנוע טעויות. בנוסף, כאשר אני רוצה שיופיע או הקריטריון הראשון או השני,  תחת שדה אחד – נרשום את אחת האופציות של הקריטריונים בשורה קריטריון, ואת  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים