מרתון מימון הפירמה ושוקי ההון ויסודות המימון ושוקי ההון – רו"ח שי צבאן

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של רו"ח שי צבאן בקורס מימון הפירמה ושוקי ההון ויסודות המימון ושוקי ההון בתאריך 18.01.2016, במסגרת לימודי התואר השני בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צלם: אלון סולוביי עורך: קובי אשכנזי

מרתון יסודות המימון – רו"ח שי צבאן

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של רו"ח שי צבאן בקורס יסודות המימון בתאריך 17.01.2016, במסגרת לימודי התואר השני בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: אלון סולוביי

צילום שיעור 3 – מר לוני עוז

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר לוני עוז בקורס יסודות המימון בתאריך 03.11.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

שייך לנושאים: יסודות המימון, לוני עוז

מרתון מימון הפירמה ושוקי ההון – רו"ח שי צבאן

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של רו"ח שי צבאן בקורס מרתון מימון הפירמה ושוקי ההון בתאריך 03.02.2015, במסגרת לימודי התואר השני בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

צילום שיעור 3 – גב' אביגיל הורוביץ

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של גב' אביגיל הורוביץ בקורס תרגול במימון א' בתאריך 27.03.2014, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי     לצילום השיעור  

צילום שיעור 4 – פרופ' טל שביט

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של פרופ' טל שביט בקורס מימון הפירמה ושוקי ההון בתאריך 08.11.2013, במסגרת לימודי התואר השני בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי.

צילום שיעור 3 – פרופ' טל שביט

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של פרופ' טל שביט בקורס מימון הפירמה ושוקי ההון בתאריך 01.11.2013, במסגרת לימודי התואר השני בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי.

תואר ראשון
תואר שני
מרצים
accumulated interest rates asset pricing effective interest future value Interest calculations present value value אסטרטגיות בחינה סופית במימון הלוואות חזרה לבחינה חישובי כדאיות השקעות חישובי ערכים נוכחיים ועתידיים חישובי ריבית חישוב ערכים נוכחיים חישוב ערכים עתידיים חישוב שווי לוחות סילוקין מימון הפירמה ושוקי ההון מריבית אפקטיבית שנתית לריבית תקופתית מריבית נקובה לריבית אפקטיבית ערך נוכחי של סדרה אינסופית לא צומחת ערך נוכחי של סדרה אינסופית צומחת ערך נוכחי של סדרה סופית לא צומחת ערך נוכחי של סדרה סופית צומחת (כאשר שיעור הריבית שונה/זהה לשיעור הצמיחה) ערך נוכחי של סדרה שאינה רציפה ערך עתידי של סדרה סופית לא צומחת ערך עתידי של סדרה סופית צומחת (כאשר שיעור הריבית שונה/זהה לשיעור הצמיחה) ערך עתידי של סדרה שאינה רציפה ערכים נוכחיים ועתידיים פתרון בחינה לדוגמא צבירת ריבית ריבית דריבית ריבית המחושבת מספר פעמים בשנה ריבית חוזית ריבית מוצהרת ריבית מראש ריבית נקובה תזרימי מזומנים תמחור נכסים