שיעור 1 – עו"ד עדי הדר

דיני חיובים (חיובים משפטיים) מתחלקים לשתי קבוצות: חיובים רצוניים – חיוב שהתקבל עלינו מרצון. לדוגמה, חוזה. חיובים בלתי רצוניים (שנכפו בשיטה משפטית.) לדוגמה, על פי חוק על  כל אחד ואחת מוטלת החובה לנהוג בזהירות כלפי כל מי שעלול להיפגע ממעשיו, לא לנהוג ברשלנות. תחילה, נרחיב עבור החיובים הרצוניים : חוזה = מפגש רצונות. כאשר רצונותיהם  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים