משפט מסחרי א' – עו"ד מירב מלצמן

חוקי מגן מטרת חוקי המגן היא להגן על זכויות העובדים. מדובר בחוקים קוגנטיים, שלא ניתן להתנותם או לוותר עליהם והמעביד חייב לפעול לפיהם. כמו כן, העובד רשאי להטיב עם העובד מעבר למצוין בחוק. דוגמאות לחוקי מגן: חוק הגנת השכר, חוק שעות עבודה, חוק פיצויי פיטורין, חוק חופשה שנתית, חוק שכר מינימום   חוק שעות עבודה  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים