שיעור 3 – רו"ח רוזית אורנבוך

שיעור 3 תלונות בשל רשלנות מקצועית או בדבר עניינים אתיים תלונות בדבר רשלנות מקצועית ועניינים אתיים (התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע) יכולות להיות מוגשות הן ללשכת רו"ח בישראל (בהסתמך על כללי התנהגות מקצועית) והן למועצת רו"ח בשל עבירות על חוק רו"ח ותקנותיו. בפועל, תלונות בשל רשלנות מקצועית יועברו למועצת רו"ח והסנקציות שיכולה להטיל על  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים