שיעור 4 – רו"ח רוזית אורנבוך

שיעור 4 <המשך של סעיף 154 חוק החברות> מי ממנה את רו"ח המבקר? רו"ח המבקר מתמנה בכל אסיפה שנתית של בעלי המניות והוא משמש עד תום האסיפה השנתית שלאחריה. יחד עם זאת, רשאית האסיפה השנתית/כללית אם נקבע לכך אישור בתקנון למנות רו"ח מבקר שישמש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר שלא תוארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים