שעור 10 – עו"ד מירב מלצמן

חוק פיצויי פיטורים סעיף 1- הזכות לפיצויי פיטורים נדרש שיתקיימו יחסי עובד מעביד. מי שעבד שנה אחת ברציפות- מדובר בעובד שעבד 12 חודשים ברציפות אצל אותו מעביד. פיצויי פיטורים מגיעים רק לעובד שפוטר ולא לעובד שהתפטר. סעיף 2- רציפות בעבודה בהתאם לסעיף 1, רק עובד שעבד 12 חודשים ברציפות זכאי לקבל פיצויי פיטורים. בסעיף 12  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים