הרצאה 8- מיסים ב'

מסלול המענקים + הטבות המס הטבות המס עד לתיקון 68 ניתנו בהתאם לאזור הפיתוח בו נמצא המפעל, לתקופה מסוימת הקבועה בחוק, בהתאם למעמד החברה כחברת משקיעי חוץ ובהתאם למסלול שבו בחרה החברה. סעיף 45- תקופת הטבה לשם קביעת תקופת ההטבה, יש להתייחס למספר פרמטרים כדלקמן: כתב אישור- מועד קבלת כתב האישור ממרכז ההשקעות שנת ההפעלה-  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים