שעור 9 – עו"ד מירב מלצמן

חוק הגנת השכר מטרת החוק הינה קביעת מועד ואופן תשלום השכר. החוק מטיל סנקציות במצב שבו שכר העבודה לא משולם כדין. סעיף 1- הגדרות שכר עבודה- לרבות תשלומים בעד חגים, פדיון עבודה ושעות נוספות ותשלומים אחרים המגיעים לעובד עקב עבודתו במשך עבודתו. שכר מולן– שכר שלא שולם עד ליום הקובע.   סעיף 8- עיקול, העברה  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים