שעור 2 – עו"ד דב אייזיק

–          עקרון שלטון החוק: פירושו של עיקרון שלטון החוק הוא שהחוק שולט ומהווה נורמה מחייבת ולכן יש לפעול על פיו. שני פסקי דין אשר דנים בעיקרון זה : פ"ד ברזילי נ' ממשלת ישראל – העתירות נסבו על החלטתו של נשיא המדינה לחון את ראש שירות הביטחון הכללי ושלושה מעובדי השירות מכל העבירות המיוחסות להם והכרוכות  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים