שעור 3 – עו"ד עדי הדר

בשיעור זה נדבר על נושא "תום הלב". מהו מושג זה? על פניו, זהו מושג נכון, צודק ראוי, מכיוון שאנו מצפים מהזולת לנהוג כלפינו בהגינות וביושר. השופט ברק הגדיר זאת כ"התנהגות שנמצאת בטווח"- בין התנהגות שאנו מצפים ממלאכים (טהורה לחלוטין), ובין "התנהגות זאבים". ציפייה זו, לנהוג בתום לב, קיימת במשפט הישראלי מאז הקמת המדינה. בחוק החוזים, היא  [ קראו עוד ]

שיעור 1 – עו"ד עדי הדר

דיני חיובים (חיובים משפטיים) מתחלקים לשתי קבוצות: חיובים רצוניים – חיוב שהתקבל עלינו מרצון. לדוגמה, חוזה. חיובים בלתי רצוניים (שנכפו בשיטה משפטית.) לדוגמה, על פי חוק על  כל אחד ואחת מוטלת החובה לנהוג בזהירות כלפי כל מי שעלול להיפגע ממעשיו, לא לנהוג ברשלנות. תחילה, נרחיב עבור החיובים הרצוניים : חוזה = מפגש רצונות. כאשר רצונותיהם  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים