שיעור 12 – עו"ד נאוה קורמן

שיעור 12   חוק שעות עבודה ומנוחה- המשך…   ס' 30- חריגים- על מי החוק אינו חל? ישנה קבוצה של עובדים שעליהם חוק מנוחה ועבודה לא חל:   שוטרים, עובדי שב"ס, עובדי מדינה בתפקידים מיוחדים, יורדי ים ודייגים, אנשי צוות אויר.   עובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיה אינם מאפשרים פיקוח על שעות עבודתם- לדוגמה צלמי עיתונות  [ קראו עוד ]

שעור 9 – עו"ד מירב מלצמן

חוק הגנת השכר מטרת החוק הינה קביעת מועד ואופן תשלום השכר. החוק מטיל סנקציות במצב שבו שכר העבודה לא משולם כדין. סעיף 1- הגדרות שכר עבודה- לרבות תשלומים בעד חגים, פדיון עבודה ושעות נוספות ותשלומים אחרים המגיעים לעובד עקב עבודתו במשך עבודתו. שכר מולן– שכר שלא שולם עד ליום הקובע.   סעיף 8- עיקול, העברה  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים