שעור 11 – עו"ד דב אייזיק

חוק בתי משפט לעניינים מנהליים תש"ס 2000 : הפנייה לבית משפט לעניינים מנהליים – יש לערער בביהמ"ש לעניינים מנהליים רק לאחר שעברנו את כל הערכאות המיוחסות לגוף הציבורי באותו מקום. כלומר, יש למצות את כל ההליכים המעיין משפטיים באותו גוף ציבורי שבו העניין נדון. לדוג', בעירייה יש מחלקת ארנונה אשר הגישה חשבון ארנונה לאזרח, האזרח  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים