שיעור מספר 2 – רו"ח מיטל קמושביץ

אתם/ן מוזמנים/ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 2 בקורס "בעיות מדידה ב'" מתאריך 18/3/18. לקריאת הסיכום לחצו כאן

שיעור מספר 1 – רו"ח מיטל קמושביץ

אתם/ן מוזמנים/ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 1 בקורס "בעיות מדידה ב'" מתאריך 11/3/18. לקריאת הסיכום לחצו כאן

שיעור 2 – רו"ח יוסי גולן

שיעור 2   דוגמה לחכירה מימונית מחכיר רכש נכס בעלות 140,000 ₪. במקביל לרכישה התקשר בהסכם חכירה לגביו. בהסכם החכירה נקבע כי הנכס יוחכר לתקופה של 10 שנים תמורת 10 תשלומים שנתיים שווים בסך 18,000 ₪ כל אחד המשולמים בתום כל שנה. הריבית הגלומה בעסקה 4.85%.   השקעה גולמית- 18,000*10=180,000 כל התשלומים שמקבלים לא מהוונים.  [ קראו עוד ]

שיעור 1 – רו"ח יוסי גולן

שיעור 1 חכירה תקנים רלוונטיים- IAS 17 המחודש, FAS 13 האמריקאי (לצורך המבחנים הכמותיים). חכירה- הסכם לפיו מעביר המחכיר לחוכר בתמורה לתשלום או סדרת תשלומים את הזכות לשימוש בנכס לתקופת זמן מוסכמת שנקבעה מראש.   מחכיר- אדם שיש לו נכס מסוים, והוא לכאורה משכיר אותו לתקופת זמן מסוימת. חוכר- האדם שמשתמש בנכס עצמו ולכאורה שוכר  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים