שיעור 11 ביקורת דוחות כספיים ליטל יוחפז

מיסים על הכנסה   כאשר אנו דנים בנושא המיסים עלינו להכיר 2 סוגי מיסים: מיסים שוטפים מיסים נדחים – מיסים שנרשמים כתוצאה מבסיסי מדידה שונים.   נתמקד במיסים הנדחים – מדוע הם קיימים? תשובה: כפי שלמדנו, קיים הבדל בין הרווח החשבונאי לבין הרווח לצרכי מס. על שום ההבדל הנ"ל, עלינו לבצע ייחוס מיסים. קיימים 2  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים