שיעור 7 – רו"ח אייל הורוביץ

מבוא לחשבונאות פיננסית – שיעור שביעי תאריך: 26.11.2013, יום ג'. מרצה: רו"ח אייל הורוביץ. חובות אבודים ומסופקים: כאשר אני מוכר סחורה בהקפה, פקודת היומן תהיה: חובה- לקוחות. זכות- מכירות. מצד אחד יש לי נכס (לקוח), ומצד שני יש לי הכנסה בדוח רווח והפסד. כל עוד אני מאמין כמו ברוב המקרים שהלקוח עומד לשלם לי,  זה  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים