שעור מס' 10 עו"ד נאוה קורמן

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 10 בקורס "דיני תאגידים" מתאריך  08.05.2016. לצפייה בסיכום לחץ כאן שיעור 10- עוד נאוה קורמן

דיני תאגידים שיעור 9 ליטל יוחפז

שיעור 9 – 30.04.2014 המשך אחריות נושאי משרה בתאגיד – עם המתרגלת דניאלה **תזכורת משיעור קודם** לנושא משרה יש 2 חובות עיקריות שחלות עליו: חובת הזהירות – ס'252-ס'253 – הכוונה היא לעוולת הרשלנות, שנושא משרה לא התרשל בתפקידו. המקור לחובה זו היא פקודת הנזיקין. על הנושא המשרה לפעול בזהירות ובמיומנות. חובת האמונים – ס'254-ס'257 –  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים