שיעור 7 – רו"ח אייל הורוביץ

מבוא לחשבונאות פיננסית – שיעור שביעי תאריך: 26.11.2013, יום ג'. מרצה: רו"ח אייל הורוביץ. חובות אבודים ומסופקים: כאשר אני מוכר סחורה בהקפה, פקודת היומן תהיה: חובה- לקוחות. זכות- מכירות. מצד אחד יש לי נכס (לקוח), ומצד שני יש לי הכנסה בדוח רווח והפסד. כל עוד אני מאמין כמו ברוב המקרים שהלקוח עומד לשלם לי,  זה  [ קראו עוד ]

צילום תרגול 1 – רו"ח גילי בראונשטיין

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בתרגול של רו"ח גילי בראונשטיין בקורס יסודות החשבונאות א'  בתאריך 3.3.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.   לצילום השיעור   לסיכום שיעור 1   לסיכום שיעור 2    

תואר ראשון
תואר שני
מרצים