שיעור 3 – רו"ח שרית בנבנישתי

  שיעור 3 – 27/10/13 חוזי הקמה – IAS-11 שאלה 1 – חברת הסולל שנת 2010 הכנסות: 01/03/2010 1,500 30/11/2010 6,161 סה"כ הכנסות בפועל 7,661 הכנסות צפויות 7,702 מענק ממשלתי צפוי 2,160 9,862 סה"כ הכנסות 17,523 עלויות: חומרים 6,000 שכ"ע 500 הוצ' טרום חוזה 150 פחת 150 מ-01/03 עד 30/11 סה"כ העלות בפועל 6,800 עלויות  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים