צילום שיעור 4 – רו"ח אור לוי

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח אור לוי בקורס מיסים ב' – תרגול  בתאריך 12.11.2018, במסגרת לימודי התואר השני בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רז חיון

שייך לנושאים: מיסים ב', רו"ח אור לוי

שיעור 3 – רו"ח ציפי יוסף

שיעור 3 <המשך תנאים לחברת בית> כל רכושה ועסקיה הם החזקת בניינים כל – כל עוד מדובר ברכוש נוסף שהינו אינטגרלי לפעילות החזקת בניינים אז החברה עומדת בתנאי זה. (למשל, אחזקה שוטפת של הבניינים). רכוש שהוא טפל לפעילות העיקרית גם לא יפסול חברה מלעמוד בתנאי. (דוגמא לרכוש טפל – פקדונות, השקעות וכו'). אם למשל מדובר  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: מיסים ב', רו"ח ציפי יוסף

צילום שיעור 3 – רו"ח דורון שגיב

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח דורון שגיב בקורס מיסים ב' בתאריך 16.03.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי   לצילום השיעור – שנת 2014   לסיכום השיעור – שנת 2014   לסיכום השיעור – שנת 2015  

צילום שיעור 3 – רו"ח דורון שגיב

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח דורון שגיב בקורס מיסים ב' בתאריך 03.03.2014, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רותם שניר.         לסיכום השיעור – שנת 2014   לסיכום השיעור – שנת 2015   לצילום השיעור – שנת 2015        

שעור 3 – רו"ח אבישי ברדוגו

סעיף 64- חברת בית "חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76, שכל רכושה ועסקיה הם החזקת בנינים, הכנסתה תיחשב, לפי בקשתה, כהכנסתם של חברי החברה, וחלוקתה של אותה הכנסה, לעניין השומה, בין חברי החברה, כולם או מקצתם, תיעשה כפי שיורה המנהל; הרואה עצמו מקופח על ידי הוראת המנהל רשאי לערער עליה לפני בית המשפט כאמור בסעיפים 153-  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים