שעור 5 – רו"ח אבישי ברדוגו

דוגמא א': חברה זרה- חברה עסקית הכנסותיה הכוללים: הכנסות עסקיות- 450 הכנסות פאסיביות- 550 סיווג חברות בנות: פרשנות ראשונה- מכיוון שמרבית הכנסותיה הכוללים של החברה העסקית הם פאסיביים, כל החברות בנות תחשבנה כ- CFC (לרבות חברות ג' ו- ד'). פרשנות שנייה- רק חברות א' ו- ב' תחשבנה כ- CFC. אין ביכולת הכלל של החברה העסקית  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים