שיעור 2 – רו"ח ציפי יוסף

שיעור 2 חלוקת דיבידנד על ידי חברה משפחתית לפי הדין הישן, חלוקת דיבידנד של חברה מרווחים מתקופה בה הייתה חברה משפחתית, לא תיחשב כאירוע מס. כלומר, רווחים שנצמחו לחברה רגילה בתקופה בה הייתה משפחתית ימוסו בהתאם למשטר המס החל על חברה משפחתית. (הכלל הזה תקף גם היום). פס"ד קרלוס בגס – מדובר בחברה שהייתה חברה  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: מיסים ב', רו"ח ציפי יוסף
תואר ראשון
תואר שני
מרצים