שיעור 1 – עו"ד נאוה קורמן

משפט מסחרי א'- שיעור 1   קניין המונח קניין כולל אינטרס בעל ערך כלכלי.   דיני קניין- דיני הקניין עוסקים בהסדרת מערכת היחסים בין ישויות לבין משאבים חיצוניים הקיימים בעולם. מערכת כללים המסדירה בהקצאה, שליטה ושימוש במשאבים בעלי ערך שמספקים רצונות או צרכים אנושיים בחברה בתנאים של משאבים מוגבלים (ביקוש עולה על היצע).   דני  [ קראו עוד ]

שעור 1 – עו"ד מירב מלצמן

דיני קניין- מבוא קניין- סעיף 1 בחוק המקרקעין:"קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע, זולת מחוברים הניתנים להפרדה".החוק מעוניין להסדיר את היחסים בין ישויות שונות (אנשים, תאגידים, מדינה) לבין נכסיהם. נכס- כל אינטרס בעל ערך כלכלי. נכס יכול להיות מוחשי או בלתי מוחשי. 1.        נכס מוחשי- נכס מן הטבע שניתן לחוש אותו  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים