שיעור 4 – עו"ד נאוה קורמן

משפט מסחרי א'- שיעור 4   3. זכות המשכון\משכנתא (הזכות השלישית לזכויות המקרקעין) משכון ומשכנתא הם סוג של שעבודים. שעבוד- כשיש לאדם\לגוף זכויות בנכס של מישהו אחר. השעבוד מקנה כוח לאדם לעשות משהו בנכס של זולתו.   שעבוד מסוג משכון\משכנתא דורש הסכם בכתב. גם משכון וגם משכנתא, על מנת שיהיה להם תוקף כלפי צדדיים שלישיים,  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים