שעור 1 – עו"ד מירב מלצמן

דיני קניין- מבוא קניין- סעיף 1 בחוק המקרקעין:"קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע, זולת מחוברים הניתנים להפרדה".החוק מעוניין להסדיר את היחסים בין ישויות שונות (אנשים, תאגידים, מדינה) לבין נכסיהם. נכס- כל אינטרס בעל ערך כלכלי. נכס יכול להיות מוחשי או בלתי מוחשי. 1.        נכס מוחשי- נכס מן הטבע שניתן לחוש אותו  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים