שיעור 2 – עו"ד נאוה קורמן

  משפט מסחרי א'- שיעור 2   רשימת זכויות הקניין במקרקעין: 1. בעלות 2. שכירות 3. משכנתא 4. זיקת הנאה- זכות שהיא בד"כ זכות מעבר, חניה, לא כוללת בחובה החזקה. 5. זכות קדימה- פס"ד תשובה נ' בר-נתן: שותפים במגרש אשר מגיעים להסכמה כי אם אחד רוצה להציע למכירה את חלקו עליו להציע זאת תחילה לשותף  [ קראו עוד ]

שעור 2 – עו"ד מירב מלצמן

פרק ג'- זכות הבעלות והחזקה   סעיף 2 לחוק המקרקעין- "הבעלות במקרקעין היא הזכות להחזיק במקרקעין, להשתמש בהם ולעשות בהם כל הדבר בכפוף להגבלות לפי דין או לפי הסכם". זכות זו הינה הזכות החזקה ביותר בין הזכויות הקנייניות, אך מוגבלת בדין (חוק) ובהסכם. זכות הבעלות מקנה שליטה מלאה על הרכוש. סעיף 2 לחוק המיטלטלין- "הבעלות  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים