שעור 1 – עו"ד מירב מלצמן

דיני קניין- מבוא קניין- סעיף 1 בחוק המקרקעין:"קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע, זולת מחוברים הניתנים להפרדה".החוק מעוניין להסדיר את היחסים בין ישויות שונות (אנשים, תאגידים, מדינה) לבין נכסיהם. נכס- כל אינטרס בעל ערך כלכלי. נכס יכול להיות מוחשי או בלתי מוחשי. 1.        נכס מוחשי- נכס מן הטבע שניתן לחוש אותו  [ קראו עוד ]

שעור 2 – עו"ד דב אייזיק

–          עקרון שלטון החוק: פירושו של עיקרון שלטון החוק הוא שהחוק שולט ומהווה נורמה מחייבת ולכן יש לפעול על פיו. שני פסקי דין אשר דנים בעיקרון זה : פ"ד ברזילי נ' ממשלת ישראל – העתירות נסבו על החלטתו של נשיא המדינה לחון את ראש שירות הביטחון הכללי ושלושה מעובדי השירות מכל העבירות המיוחסות להם והכרוכות  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים