שיעור 5 – עו"ד נאוה קורמן

  משפט מסחרי א'- שיעור 5 הערת אזהרה היא לא זכות קניינית. המעמד שלה הוא יותר גבוה מזכות חוזית, אך פחות מזכות קניינית.   תחרויות ועימותים במקרקעין נתעסק ב-3 עימותים (כמובן שיש יותר): עסקאות נוגדות תקנת השוק זכות שביושר מול מעקל: כאשר יש מקרה כזה:   באופן כללי לפי גישת מאוטנר בד"כ יש העדפה לקונה  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים