שעור מס' 9 עו"ד נאוה קורמן

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 9 בקורס "דיני תאגידים" מתאריך  01.05.2016. לצפייה בסיכום לחץ כאן שיעור 9- עוד נאוה קורמן

שעור מס' 8 עו"ד נאוה קורמן

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 8 בקורס "דיני תאגידים" מתאריך  10.04.2016. לצפייה בסיכום לחץ כאן ‏שיעור 8 – עוד נאוה קורמן

דיני תאגידים שיעור 7 ליטל יוחפז

שיעור 7 – 02.04.2014 המשך מוסדות החברה – האורגנים המשך ועדת הביקורת ועדה שחייבים שהיא תהיה בחב' ציבורית. לא חייבים שהיא תהיה בחב' פרטית. לוועדת הביקורת מוקדש פרק בחוק – החל מס'114. מס' חבריה הוועדה רשומים בס'115 – לא פחות משלושה, כאשר בציבורית לפחות 2 דח"צים יהיו כחלק מה3. כל הדירקטורים החיצוניים יהיו חברים בה.  [ קראו עוד ]

דיני תאגידים שיעור 6 ליטל יוחפז

שיעור 6 – 26.03.2014 המשך מוסדות החברה – האורגנים דירקטוריון החברה מי ממנה את הדירקטוריון? האסיפה הכללית, הבעלים של החב'. ס'92(א) – סמכויות הדירקטוריון – הדיר' הוא גוף מפקח ולא גוף מבצע. בעקבות עקרון הממשל התאגידי אחריות הדיר' גדלה. סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו 92.    (א) הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל  [ קראו עוד ]

סוגיות נבחרות- הרצאה 2

הכרת הדירקטוריון ועדות דירקטוריון הדירקטוריון רשאי להקים ועדות דירקטוריון, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון. בועדת דירקטוריון שהדירקטוריון האציל לה מסמכויותיו, לא יכהן מי שאינו חבר דירקטוריון אך בועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריון או להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון. החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בועדת  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים