שעור 5 – מר שלומי לחנה

(המשך הבסיסים לפילוח שוק) מאפיינים התנהגותיים:חלוקה של השוק על בסיס משתנים התנהגותיים: 1.     חילוק האוכלוסייה ע"פ תפקידי ההחלטה (יוזם, משפיע, מחליט, קונה, צרכן) –  יוזם מעלה את הראשונה את הרעיון, משפיע האדם אשר להצעתו משקל בעת ההחלטה הסופית, מחליט מקבל את ההחלטה האם? מתי? היכן? קונה האדם אשר מבצע את הרכישה,צרכן האדם אשר משתמש במוצר.  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים