שיעור 9 ביקורת דוחות כספיים ליטל יוחפז

ביקורת התחייבויות   הקדמה שאלה: מהו ההבדל בין התחייבויות לבין מה שלמדנו עד כה (נכסים והון)? תשובה: נושא השלמות. הנושא המרכזי שמטריד את הרו"ח המבקר בביקורת התחייבויות הוא בדיקת השלמות. לעומת זאת, בהתחייבויות אין לנו בעיה של הערכה. שאלה: מאיזה סוגי התחייבויות בעיקר חושש הרו"ח המבקר? תשובה: התחייבויות שקיימות ולא רשומות בדוחות הכספיים.   ישנן  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים