צילום שיעור 2 – רו"ח תומר איטח

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח תומר איטח בקורס צירופי עסקים בתאריך 24.10.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: נועם צור  

שיעור מספר 2 – רו"ח תומר איטח

אתם/ן מוזמנים/ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 2 בקורס "צירופי עסקים" מתאריך 24/10/18. לקריאת הסיכום לחצו כאן.

שעור 4 – רו"ח חגית בראור אהרון

דוגמא נכסים בלתי מוחשיים – אורי ואידית – רכישה של 30% מהמניות – ח. השקעה, ז. מזומן – 47,548 חישוב הערות תמורה 47,548 חלקי בהון הכלולה (10,023) = 33,410*0.3 סה"כ עודפי עלות 37,525 עודפי עלות מיוחסים רכוש קבוע (150) = (1500-2000) * 0.3 השווי ההוגן נמוך מהספרים ולכן נסכים לשלם פחות הסכם הפצה 150 =  [ קראו עוד ]

ביקורת דוחות כספיים שיעור 10 ליטל יוחפז

ביקורת התחייבויות-המשך   מקורות לגילוי התחייבויות אפשריות שלא נרשמו ליום המאזן של החברה (המשך הסבר משיעור קודם): קבלת נסח טאבו לבירור אם המקרקעין לא משועבדים להבטחת התחייבויות. כל שעבוד על נדל"ן (משכנתא) חייב להירשם בלשכת רישום מקרקעין – טאבו. כנוהל ביקורת מבסס אנו נוהגים לקבל נסח טאבו על נדל"ן החברה. בדיקת תיק בטחונות ושעבודים בחברה.  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים