צילום שיעור 2 – ד"ר (רו"ח) הדס גלנדר

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר (רו"ח) הדס גלנדר בקורס יסודות החשבונאות ב'  בתאריך 08.11.2016, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: יונתן דקלו

שיעור 1 – רו"ח שרון זכות

יסודות החשבונאות ב'- שיעור 1 נכסים (אקטיב) התחייבויות (פאסיב) חשבונאות א' זמן קצר\שוטף זמן ארוך\לא שוטף הון עצמי 4 דו"חות מאזן רווח והפסד דו"ח על שינויים בהון העצמי דו"ח על תזרים מזומנים   התחייבויות תקן בינלאומי מספר 37, תקן אמריקאי 5. בגין אירוע מן העבר- נכון תמיד. החשבונאות מתארת אירועים כלכליים שהתחרשו בעבר, עד לפני  [ קראו עוד ]

שיעור 6 – רו"ח אריאל פטל

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח אריאל פטל בקורס ביקורת דוחות כספיים שנערך בתאריך 17.11.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי   לסיכום השיעור

צילום שיעור 1 – רו"ח שרון זכות

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח שרון זכות בקורס יסודות החשבונאות ב'  בתאריך 13.10.2013, בנושא הלוואת והתחייבויות במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: שמוליק מזרחי.     לצילום התרגול     לסיכום השיעור    

שעור 1 – רו"ח אייל הורוביץ

חשבונאות – מטרתה לספק נתונים כמותיים כספיים בטבעם על העסק כדי להועיל בקבלת החלטות. אנו מתרכזים בחשבונאות פינאנסית – איך ומה עומד מאחורי דוחות כספיים. רואה החשבון מנהל ארבעה דוחות מרכזיים : מאזן רווח והפסד – האם בסוף השנה יש הפסד (הוצאות גדולות מהכנסות), או יש רווח (הכנסות גדולות מהוצאות) דוח שינויים בהון העצמי דוח תזרים מזומנים  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים