שעור 3 – מר אבי ישראל

קריטריונים לקבלת החלטות בתנאי אי ודאות – 1. מקסימום תוחלת ענ"נ. 2. מקסימום תוחלת-תועלת. 3. תוחלת-שונות(סטיית תקן) -> מתייחס רק למשקיע שונא סיכון. -> כלל ה-CV CE – שווה ערך וודאי – סכום וודאי, לא מסוכן, שהפרט יהיה מוכן לקבל כדי לוותר על הסיכון => השוואה של פונקציית התועלת לתוחלת-תועלת – E(U)=U(CE) דוגמא – חברת  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים