שעור 10 – רו"ח אייל הורביץ

27.12.12 התאמות בנקים: השוואה בין תדפיסי הבנק לבין כרטסת עו"ש הבנק שרשום בספרי החברה. (שיקים שנפרעו, העברות בנקאיות שבוצעו, העברת הלוואה, עמלות שונות). ייתכן ויהיו פערים בין הבנק לפקודות היומן בספרים של החברה, על מנת לצמצם פערים נעשה את הבדיקה באופן יומי (תלוי בפעילות החברה). נבדוק שהסכומים זהים, ובאותו כיוון (חובה/זכות). הפעילות הכספית של כל  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים