שיעור מספר 4 – רו"ח תומר איטח

אתם/ן מוזמנים/ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 4 בקורס "צירופי עסקים" מתאריך 7/11/18. לקריאת הסיכום לחצו כאן.

שיעור מספר 3 – רו"ח תומר איטח

אתם/ן מוזמנים/ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 3 בקורס "צירופי עסקים" מתאריך 31/10/18. לקריאת הסיכום לחצו כאן.

שיעור מספר 1 – רו"ח תומר איטח

אתם/ן מוזמנים/ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 1 בקורס "צירופי עסקים" מתאריך 17/10/18. לקריאת הסיכום לחצו כאן

שיעור 2- רו"ח רוני אלרואי

    שיטת השווי המאזני IAS 28- השלב הראשון בIAS 28 הוא לברר האם לחברה מחזיקה יש השפעה מהותית כהגדרתה בתקן בחברה המוחזקת. רק לאחר שנגיע למסקנה שמתקיימת השפעה מהותית, נפנה ליישום שיטת השווי המאזני (אם אין השפעה מהותית מיישמים את IAS 39 ). מה זו השפעה מהותית? ההגדרה של השפעה מהותית היא הכוח לכוון  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים