שיעור 3- רו"ח אריאל פטל

שיעור 3   אתיקה מקצועית-   כללי התנהגות מקצועית של לשכת רו"ח- 2004. תקנות רו"ח (התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע) התשכ"ה 1965. (שר המשפטים קובע את תקנות רו"ח, והאכיפה של מי שמפר את תקנות רו"ח ניתנה למועצת רו"ח). – תוקן ב2002. אלה הכללים והתקנות המסדירים את נושא האתיקה המקצועית.   הכתבה- מקורות- כללי התנהגות  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים